O nas

Centrum Edukacyjne Panda For Kids to kompleks zróżnicowanych usług edukacyjnych dla dzieci, rodziców i placówek szkolnych i przedszkolnych. Naszym celem jest wspieranie w radzeniu sobie z wymaganiami szkolnymi i osiąganiu sukcesów w nauce! Główne obszary naszej działalności to:

point Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w przedszkolach, szkołach, klubach oraz indywidualnych zajęć językowych w domu dziecka.

point Pomoc w odrabianiu lekcji, wykonywaniu projektów szkolnych oraz prac domowych.

point Animacje na imprezach okolicznościowych

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

beata3

O mnie:
Nazywam się Beata Papuda-Dolińska i jestem pedagogiem – z wykształcenia i z zamiłowania. Od kilku lat pracuję jako lektor języka angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracę z dziećmi uważam za niezwykle satysfakcjonujące i jednocześnie wymagające zadanie. Oprócz cech osobowościowych, doświadczenia, praktyki potrzebna jest wiedza, dzięki której proces nauczania udaje się z powodzeniem zaplanować i zrealizować. Swoją wiedzę pedagogiczną nie tylko nieustannie pogłębiam, ale też dzielę się nią prowadząc zajęcia i wykłady dla studentów pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Nauka jest moją pasją, dlatego z ogromną radością współuczestniczę w procesie uczenia się moich uczniów. Uwielbiam śpiewać, rysować, pisać i podróżować – umiejętności te często przydają mi się w pracy z najmłodszymi.

ZAPRASZAM SERDECZNIE

beata2

O moich refleksjach z dziedziny pedagogicznej można przeczytać w następujących publikacjach:

 1. Papuda-Dolińska, Realizacja koncepcji inkluzji edukacyjnej w szkołach Planu Jenajskiego – doświadczenia holenderskie, w: N. Starik, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Poznań 2012, s. 427-439.
 2. Papuda-Dolińska, Współczesne ojcostwo w świetle pedagogicznych badań Tomasza Sosnowskiego, w: „Studia Kulturowo – Edukacyjne” 2012, Tom VII, Nr 1, s. 58 – 74.
 3. Papuda-Dolińska, Postawy wobec osób z niepełnosprawnością na podstawie opinii polskich i holenderskich studentów, Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Rok V Nr 4/2012(17).
 4. Papuda-Dolińska, Ojciec- mężczyzna – człowiek wobec niepełnosprawności dziecka, „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 5 (1/2012) lipiec-grudzień, s. 296 – 314.
 5. Papuda-Dolińska, „Widzialne niewidziane” – zabawki dziecka niewidomego, „MASKA 2013.
 6. Papuda, Być nauczycielem w Europie- zawód w ocenie nauczycieli wybranych krajów europejskich, [w:] E. Jakubiak-Zapalska, K. Kruszko (red.), Rodzina, przedszkole i szkoła – środowiska wychowawcze dziecka, KN w Radomiu, 2013
 7. Papuda, J. Janowska, Z nieobecnym ojcem w tle, „Psychologia w szkole” 2011, nr 1, s. 25 – 33
 8. Papuda- Dolińska, Zawód nauczyciela w perspektywach krajowych: Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, [w:] T. Parczewska, B. Bilewicz – Kuźnia, Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie, wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 81-103
 9. Palak, B. Papuda-Dolińska, Inkluzja społeczna w procesie edukacji dzieci z niepełnosprawnością, [w:] L. Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 289-307
 10. Papuda-Dolińska, O modelu komunikacji interkulturowej E. Hoffmana, [w:] E. Ślachcińska, H. Marek (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 367-376
 11. Papuda-Dolińska, Dziecko z niepełnosprawnością wzrokową jako uczeń szkoły masowej, [w:] B. M. Nowak, J. Krawczyk (red.), Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Pedagogium WSNS, Warszawa 2014, s. 247-265
 12. Papuda-Dolińska, Czas i cyberprzestrzeń – temporalna organizacja działania użytkowników portali społecznościowych, „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 2 (52), s. 117-132
 13. Papuda, W stronę integracji – rozwój kształcenia specjalnego w Holandii, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 3, s. 202-213
 14. Papuda-Dolińska, Emilia Pogoda, Wybrane aspekty kompetencji językowej osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, „Prace Językoznawcze” 2013, XV/4, s. 47-62
 15. Z. Palak, B. Papuda- Dolińska, Life quality of special and general education teachers, [w:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, QUARE 2014, vol. IV, wyd. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014, s. 757-766
 16. Papuda, Kompetencje leksykalne dzieci z zaburzeniami wzroku w młodszym wieku szkolnym, [w:] Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 17. Z. Palak, B. Papuda-Dolińska, Samoaktualizacja jako istotny wymiar kompetencji zawodowych pedagoga specjalnego, „Annales UMCS”, 2014, Vol. XXVII, 2.
 18. Papuda-Dolińska, Niepełnosprawność ucznia w perspektywach zmian edukacyjnych w Polsce, [w:] J. Piekarski i in. (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Płock 2014.
 19. Papuda-Dolińska, Język angielski – obowiązkowy dla dzieci czy nauczycieli?, „Przedszkolne ABC” 2015, nr 8.