Oferta

oferta

point Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prowadzone w formie polisensorycznej.
 


Nauka polisensoryczna

„Im wcześniejszy kontakt z językiem angielskim tym większe szanse na sprawne posługiwanie się nim w przyszłości” – ten fakt znajduje oparcie nie tylko w argumentach naukowych, ale i w praktycznym doświadczeniu dzieci, młodzieży i rodziców.

To właśnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Twoje dziecko tworzy fundamenty późniejszych sukcesów w nauce języka.

Ciekawość świata, bogata wyobraźnia, plastyczność mózgu i narządów artykulacyjnych to właściwości małego dziecka, które sprzyjają przyswajaniu języka. To jednak nie wszystko – do pełnego sukcesu potrzebna jest METODA, która uwzględni indywidualny styl uczenia się Twojego dziecka, jego zainteresowania i potrzeby poznawcze oraz specyfikę etapu rozwojowego, na którym się znajduje.
Nasza propozycja zakłada, że nauczanie języka obcego musi przebiegać integralnie z pozytywnym oddziaływaniem na procesy poznawcze (percepcja, uwaga, pamięć, myślenie, język) i łączyć informacje pochodzące z różnych kanałów zmysłowych.

Czym charakteryzuje się polisensoryczne nauczanie języka angielskiego?

METODA POLISENSORYCZNA ma na celu jednoczesne zaangażowanie wszystkich zmysłów ucznia oraz kanałów odpowiedzialnych za percepcję.

polisensorDo realizacji zajęć wykorzystywane są profesjonalne i niestandardowe pomoce dydaktyczne dobierane tak, aby stymulować nie tylko motywację do nauki języka, ale usprawnianie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo –ruchowej.

Obszary edukacyjne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ale treści nie są przekazywane w „szkolny” sposób. Nasze zajęcia to pełna różnorodnych wrażeń NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ i ROZWÓJ!

KORZYŚCI z udziału w zajęciach:

wykres2

O zajęciach

Zajęcia językowe prowadzone są w oparciu o autorski program ukierunkowany na specyfikę pracy małymi dziećmi w  wieku przedszkolnym uwzględniający zalecenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Tematy realizowane są  w cyklu tygodniowym.

Nasi lektorzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego cenimy sobie umiejętności pedagogiczne: dobry kontakt z dziećmi, znajomość specyfiki rozwojowej dzieci w danym wieku, umiejętność doboru metod i technik pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy zróżnicowane metody tak, aby wyjść na przeciw wielu potrzebom dzieci reprezentujących różne style uczenia się: uczenie się poprzez ruch (Total Physical Response), słuchanie połączone z ilustracją graficzną (Metoda audiowizualna), zajęcia plastyczne i manualne (Craft activities) , gry i zabawy (games & plays), dramę, piosenki i rymowanki (chants & songs).